ventilatieroosters

Ventilatieroosters wij voorspellen een lange levensduur... dat is BelNed

Technische voorschriften van ‘het Bouwbesluit’

Het Bouwbesluit eist dat wordt voldaan aan een ventilatiecapaciteit van tenminste 0,9 dm3/s per m2 verblijfsgebied, met een minimum van 7 dm3/s, waarvan minimaal 50% rechtstreeks van buiten wordt toegevoerd. Overigens wordt dezelfde eis ook gesteld aan de afvoer van de binnenlucht. Zodra echter een kooktoestel in een verblijfsgebied aanwezig is, geldt aanvullend dat de capaciteit van zowel de toevoer als afvoer uit dat gebied minimaal 21 dm3/s dient te zijn.

De voorziening voor de toevoer van verse lucht naar een verblijfsruimte en voor de afvoer van binnenlucht uit die ruimte moet, bepaald overeenkomstig NEN 1087, een capaciteit hebben van tenminste 7 dm3/s. Overigens blijkt hieruit dat het Bouwbesluit geen onderscheid maakt tussen de functie van een verblijfsruimte als woonkamer of slaapkamer. Dat doet de NEN 1087 wel.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

negentien − 3 =